Visiting Professors Programma

Het NWIB Visiting Professors Programma biedt UD’s, UHD’s en hoogleraren van aangesloten universiteiten een unieke kans om ongestoord te kunnen werken in een inspirerende en stimulerende omgeving. Via dit programma kun je drie maanden naar één van de vijf Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) om daar onderzoek te doen, lezingen te geven en zo een bijdrage te leveren aan het intellectuele klimaat van het instituut.

De NWIB bevinden zich in Rome, Florence, Athene, St. Petersburg, Athene en Caïro:

Voor wie is dit programma bedoeld?

Voor universitair (hoofd)docenten en hoogleraren aan één van de volgende universiteiten: Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit. Wetenschappers uit alle vakgebieden zijn welkom.  Alleen aan Universiteit Utrecht is deelname beperkt tot bepaalde faculteiten. In alle gevallen dient er een relatie te zijn tussen het onderzoeksvoorstel en inhoudelijke en geografische focus van de betreffende NWIB.

Wat houdt dit programma inhoudelijk in?

Het programma biedt de mogelijkheid om in een inspirerende internationale omgeving, die uitnodigt tot debat en reflectie, drie maanden onderzoek te doen en een bijdrage te leveren aan het intellectuele klimaat van desbetreffend instituut. Dat laatste kan bijvoorbeeld door het organiseren van een wetenschappelijke activiteit, zoals gastcolleges, lezingen of een masterclass. Het is een mooie manier om een nieuw academisch netwerk op te bouwen en geeft verder toegang tot unieke bronnen.

Wat wordt vergoed?

De universiteit vergoedt reis- en verblijfskosten. Reiskosten worden éénmalig vergoed op basis van de werkelijk gemaakte kosten tegen economy class tarief; voor vergoeding van de verblijfskosten gelden de gangbare regels van de eigen universiteit.

De meeste NWIB beschikken over eigen huisvesting. Het streven is dan ook dat je hiervan gebruik maakt. Op de websites van de NWIB staat informatie hierover. Op het instituut krijg je een eigen werkplek, vrije toegang tot de bibliotheek en andere faciliteiten.

Salariskosten worden niet vergoed.  Deelnemers dienen zelf met hun afdeling te regelen dat ze drie maanden weg kunnen.

Wat is de deadline en hoe kan ik een voorstel indienen?

Aanmelden kan tot en met 15 maart a.s. via dit aanmeldformulier.

Met het aanmeldformulier dien je vóór de deadline per email een voorstel in, voor een onderzoeksperiode van 3 maanden in najaar 2022 of voorjaar 2023, bij de directeur van het NWIB van jouw keuze (zie de website van het instituut voor contactgegevens) .

Al rond 1 mei hoor je of het voorstel is geaccepteerd door het NWIB van jouw keuze. Dit alles in de hoop en verwachting dat de corona-maatregelen tegen die tijd versoepeld zijn en reizen weer mogelijk is.

Hoe vindt de selectie plaats?

Een driekoppige selectiecommissie o.l.v. de directeur van het instituut selecteert jaarlijks twee kandidaten: één voor het najaar en één voor het voorjaar. Zij doet dit op grond van de volgende selectiecriteria:

  • verblijf aan het instituut heeft meerwaarde voor onderzoek (bijvoorbeeld toegang tot bronnen)
  • verblijf aan het instituut heeft meerwaarde voor het intellectueel klimaat instituut, bijvoorbeeld voor het onderwijsprogramma en het onderzoek van het instituut
  • relevantie, originaliteit, impact en haalbaarheid van het onderzoeksplan
  • relatie met het betreffende NWIB.

In totaal zijn er voor alle vijf de instituten samen jaarlijks tien plekken beschikbaar, met een maximum van drie plekken per jaar per universiteit.

Geïnteresseerd en nog aanvullende vragen?

Neem bij vragen contact op met de NWIB contactpersoon van jouw universiteit: